Integritetspolicy

Markis- & Persiennfabriken i Småland AB (nedan “Markis- & Persienn”), org. nr. 556652-3741, med adress Blockvägen 8, 352 45 Växjö, Sverige är ett företag etablerat i Sverige, och vi följer tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige. I vår integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte.

Allmänt

Integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Markis- & Persienn är personuppgiftsansvarig och tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med Markis- & Persienn. Den gäller dig som kommer i kontakt med oss i din yrkesroll, som anställd eller som arbetssökande. Markis- & Persienn samlar in vissa personuppgifter och dessa behandlas på olika sätt. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Personuppgifter vi samlar in

Markis- & Persienn får i första hand personuppgifter direkt och avser uppgifter som kan hänföras till dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, telefonnummer, e-post, fysisk adress, kontonummer eller personnummer.

Vi kan komma att behandla personuppgifter i samband med:

 • Nykundsbearbetning och offertförfrågan
 • När du blir kund
 • Under pågående kunduppdrag
 • När du kontaktar oss vi e-post, telefon, webbplats och sociala media
 • När du blir leverantör
 • Uppdrag där vi hanterar dina kunders uppgifter
 • Vid anställning, praktik eller arbetsansökan

Syfte med behandlingen

Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen av respektive personuppgiftskategorier är i huvudsak:

 • Som kund eller ny kund hos Markis- & Persienn behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och myndigheter. Behandlingen grundas på det lagkrav, avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos Markis- & Persienn.
 • Som ny kund eller under nykundsbearbetning behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för kontakta dig och presentera affärsförslag. Behandlingen grundas på intresseavvägning eller det kundförhållande som uppstår vid till exempel ett möte eller presentation.
 • Som leverantör eller partner behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera och hantera samarbetet. Behandlingen grundas på det lagkrav, avtal eller det leverantörsförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning till en leverantör.
 • Som anställd behandlas dina uppgifter för att kunna fullgöra anställningsavtalet, betala ut lön, administrera försäkringar och för att göra det möjligt att intressenter till Markis- & Persienn kan kontakta våra medarbetare. Behandlingen grundas på det avtal som finns samt lagkrav.
 • Som arbetssökande behandlas dina uppgifter under rekryteringsperioden och vid spontantansökningar som kommer in till Markis- & Persienn. Behandlingen grundas på samtycke.

Förvaring och skydd av uppgifter

Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet (inkluderat syftet att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Markis- & Persienn). Överflödiga uppgifter raderas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts. Endast personer hos Markis- & Persienn som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. För att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst krävs behörighet och inloggning och kan endast ske med hjälp av användar-ID och lösenord. De anställda hos Markis- & Persienn är skyldiga att följa Markis- & Persienns regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Informationsdelning med tredjepart och överföring till tredje land

Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden av de syften som angetts ovan. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster och andra företagstjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Om Cookies

Vår webbplats markispersienn.se använder tjänster som via cookies samlar in information om användaren med syfte att:

 • Förbättra prestandan på webbplatsen
 • Analysera användarbeteende
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Optimera innehållet i annonser och marknadsaktiviteter

Uppgifterna som samlas kan handla om teknisk information såsom vilket operativsystem, webbläsare och enhet du använder, samt information om hur du interagerar med innehållet på markispersienn.se och de kanaler du använde för att hitta till vår webbplats.

Du kan kontrollera vilka cookies som används på markispersienn.se här:

Samtycke till användning av cookies

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation får cookies endast användas med användarens samtycke. Om du inte samtycker till användandet av cookies när du besöker markispersienn.se kan du antingen inaktivera användningen av cookies i din webbläsare, eller specificera ditt samtycke i den cookie-ruta som visas när du besöker vår webbplats.

Om du nekar samtycke till alla eller vissa cookies som används på markispersienn.se, så kan detta medföra att vissa tjänster och funktioner inte kommer att fungera som avsett.

Om du ångrar dina val av samtycke till cookies på markispersienn.se, så kan du uppdatera dina inställningar via klick på följande symbol som visas längst ner till vänster i webbläsarfönstret.

Dina rättigheter

Markis- & Persienn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag. Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar rätten att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter. För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja dina rättigheter eller för ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter kontakta lars.rostrom@markispersienn.se. 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Markis- & Persiennfabriken i Småland AB, 556652-3741
Blockvägen 8, 352 45 Växjö

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 22 maj 2024.